Fjernvarme

Fernwärme Ettenheim, Tyskland

Som hovedentreprenør harSavosolarbygget et solvarmesystem på vegne afFernwärmeEttenheimGmbH med den størst mulige solvarmeforsyning til den eksisterende fjernvarmeforsyning. 112 styk store solfangere, Savo 15 SG-M, genererer miljørigtig varme uden brug af brændstof, og denne varme lagres midlertidigt i to 100 m³ bufferlagertanke. 

Dette tillader også optimering af driftstiden for kraftvarmeproduktionen og biomassekedlen. Leveringen inkluderede også hegn og videoovervågningssystem samt skabelsen af en mindre engområde for at berige den lokale biodiversitet. 

Byggearbejdet blev midlertidigt afbrudt på grund af COVID19-restriktioner. Alle hydrauliksystemer blev placeret i en container. Nøglerne blev overrakt i oktober 2020. 

Et solcellesystem til opførelse på østsiden vil generere strøm til pumperne i fremtiden. 

Billedet til venstre viser kedelhuset og bufferlagertanken. Overrækkelse af nøglerne fra JariVarjotie, CEO,SavosolarOyj, til Peter Blaser, administrerende direktør for kunden. 

Solfangertype

Savo 15 SG-M 

Antalsolfangere

112 

Opsamlingsområde

1.661 m2, solfangerareal 

Effekt

1,2 MW 

Energiproduktion

845 MWh/å 

Transmissionsledning

130 m, DN 200 

Varmelager

2 x 100 m³ 

Idriftsættelse

2020