Solvarme

Cadaujac, Frankrig

Dette solvarmeanlæg på 941 m2 i Cadaujac er et innovativt projekt indenfor vedvarende energi, og det første af sin art, udviklet af vores kunde AbSolar. Solvarmeproduktionen er forbundet med et geotermisk anlæg samt et sæsonlager, hvilket har medført at energibehovet til opvarmning og varmt vand nu 100 % dækkes af vedvarende energi.

Savosolar har haft hovedansvaret for etablering af solanlægget som led i en EPC-aftale omfattende design, installation og turn-key levering af solfangerne med rørsystem samt vekslercentral og styringssystem. Den årlige produktion af solenergi på 510 MWh gør det muligt i dette anlæg at undgå udledning af ca. 100 ton CO2 pr. år. Med projektet bevarer Savosolar sin førerposition på det franske marked inden for turn-key solvarmeløsninger til fjernvarmesystemer.

Den revolutionerende teknologi, som er udviklet og implementeret af AbSolar, er et foregangsprojekt, der viser muligheden for væsentligt at kunne reducere vores klimaaftryk hvad angår det daglige behov for varme. Dette kan hjælpe os med at bekæmpe klimaforandringer, mens der samtidigt sikres en fast pris på energi over 20 år til indbyggerne i bebyggede områder som dette.

Solfangerareal:

941 m2

Solfangertype:

Savo 15 SG-M

Antal solfangere:

59

Effekt:

720 kW

Energiproduktion:

510 MWh/år

Installationsår:

2021