Godt for miljøet og din pengepung

Den mest almindelige anvendelse for solvarmeanlæg er opvarmning af koldt vand til varmt brugsvand. 60 – 200 m2 solfangerareal til et lejlighedsbyggeri kan dække op til 50% af det årlige energiforbrug til opvarmning af vand til baderum og køkkener. Savosolars store solfangere er designet specielt til anvendelse på bygninger med stort varmeforbrug og med begrænset plads til rådighed, såsom hoteller, skoler, lejlighedsbyggerier, plejehjem og svømmehaller.

Solvarmeanlæg kan også bruges til rumopvarmning af bygninger. Dette betyder endnu større besparelser og yderligere reduktion af CO2 -udledning, idet solvarmen vil betyde en væsentlig reduktion af fossile brændsler. Man kan således se frem imod brændsels- og udledningsfri energiproduktion i årtier. I samme periode vil energiomkostningerne være lave og stabile, idet solens stråler ikke koster noget.

Takket være den høje effektivitet på Savosolars solfangere kan disse tilbyde den største besparelse både finansielt og udledningsmæssigt i solanlæggets levetid – typisk 25+ år.


Kyyhkylä, rehabilitationscenter i Finland