Effektiv og økonomisk fjernvarmeproduktion

Solvarmeanlæg er særdeles anvendeligt til fjernvarme, især de fjernvarmeanlæg, der har lave temperaturer. Solvarmen øger den overordnede effektivitet i bebyggelses- og industriområder, og det højere udbytte fra vore solfangere gør disse ideelle til anvendelse i store anlæg.

Savosolar tilbyder komplette solvarmeanlæg, design og installation til fjernvarmeanlæg. Sammen med vores lokale partnere kan vi designe og levere hele solvarmeanlægget til dit fjernvarmeværk. Vi har erfaringer fra leverancer til både kommunalt ejede fjernvarmeværker og til mindre forbrugerejede fjernvarmeværker.


Jelling, Dansk fjernvarmeværk