Fjärrevärme

Jelling Varmeværk, Danmark

Jelling Varmeværk är ett danskr fjärrvärmeverk i den historiska byn Jelling, som tidigare var vikingakungen Harald Blåtands hem. Utöver det 15.300 m2 stora solfångarfältet, producerar Jelling Varmeværk sin energi med en 1 MW flispanna, en 1,5 MW absoptionsvärmepump, 3 gaspannor med 15 MW, och en gasmotor med en kapacitet på 8 MW värme coh 6 MW el..

Solvärmesystemet levererades under somaren 2016 och satte nytt danskt rekord under sin första vecka i drift genom att producera 4,97 kWh/m2 på en dag.

Solfångarfältet i Jelling har dubbelkopplingar som kopplar två rader med solfångare till ett och samma rör och därmed sparar kostnader och värmeförluster. Den årliga solvärmeproduktionen uppskattas till 8.500 MWh, vilket täcker 20-25% av byns årliga uppvärmningsbehov.

Solfångaryta

15,300 m²

Solfångarmodell

Savo 15 SG

Antal solfångare

1031

Plats

Jelling, Denmark

Leverans

2016

Energikällor:

Solvärme, träflis, absorptionsvärmepump, naturgas

Vad våra kunder säger

Innovativa lösningar i historisk by

”Vi valde Savosolar som solfångarleverantör pga. deras höga effektivitet och innovativa lösningar. De hjälper oss att erbjuda en miljövänlig, stabil, och låg värmepris de kommande 20 åren. Solfångarna har integrerade kopplingsslangar vilket betyder att de stör landskapet så lite som möjligt i en historisk by som Jelling. Solfångarna följer även landskapets kurvor, vilket betyder att vi inte skulle jämna ut marken på fältet.”


Bjarne Nielsen
Verkschef, Jelling Varmeværk