Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savosolarin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savosolarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä joulukuun lopussa 2020 on 62 941 992. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North Growth Market on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First North Growth Marketilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First North Growth Marketissa listatut yhtiöt noudattavat First North Growth Marketin sääntöjä, eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First North Growth Marketissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First North Growth Marketin listalleottohakemukset.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000425848

Suurimmat osakkeenomistajat

Savosolarilla oli 31.12.2020 yhteensä 14 909 osakkeenomistajaa
(30.12.2019: 13 580).

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020 (Euroclearin rekisteri), osakkeenomistajien lukumäärä yhteensä 14 909

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
GRIMALDI, SALVATORE 3 109 821 4,94
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 364 508 3,76
GEUST, JOHAN NIKLAS ERIK 1 069 905 1,70
VON DER OSTEN-SACKEN, BERNHARD 800 000 1,27
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,27
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 1,17
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 711 480 1,13
SPP SVERIGE PLUS 483 171 0,77
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 461 675 0,73
CHOUHA, TONY 400 000 0,64
MUUT 52 006 432 82,63
KAIKKI YHTEENSÄ
62 941 992
100