Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savosolarin osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savosolarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä joulukuun lopussa 2019 on 1 723 265 358. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North Growth Market on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First North Growth Marketilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First North Growth Marketissa listatut yhtiöt noudattavat First North Growth Marketin sääntöjä, eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First North Growth Marketissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First North Growth Marketin listalleottohakemukset.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000123096

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000123096

Suurimmat osakkeenomistajat

Savosolarilla oli 28.6.2019 yhteensä 11 236 osakkeenomistajaa
(10.1.2019: 6 607).

Suurimmat osakkeenomistajat 30.12.2019 (Euroclearin rekisteri), osakkeenomistajien lukumäärä yhteensä 13 580

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
GRIMALDI, SALVATORE 89 355 081 5,19
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 62 181 860 3,61
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 25 682 445 1,49
GEUST, NIKLAS 23 689 351 1,38
JOKINEN, JUKKA ERKKI 23 000 000 1,34
SPP SVERIGE PLUS 17 267 785 1,00
JOJIC, ZORAN 15 718 284 0,91
VON SCHUPPLER, HENRIK 11 000 001 0,64
NORDNET BANK AB 10 093 096 0,59
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY DAC 10 000 000 0,58
MUUT 1 435 277 455 83,29
KAIKKI YHTEENSÄ
1 723 265 358
100

30.12.2019 jälkeen tapahtuneista muutoksista yhtiöllä on tiedossaan seuraavat:

Nimi Osakkeita
Fredrik Lundgren +40 607 130
Modelio Equity AB (publ) +40 607 130
Wilhelm Risberg +30 470 645
Lusam Invest AB +29 005 093
Oliver Molse +29 005 093
Salvatore Grimaldi +19 471 165
Gerhard Dal +19 471 165

 

Optiot

Yhtiöllä on on kolme optio-ohjelmaa. Yksi niistä koskee vuoden 2017 merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneitä omistajia ja kaksi on suunnattu henkilöstölle.

Optio-ohjelma 1-2015 henkilöstölle

Vuonna 2015 käynnistetyn optio-ohjelman 1-2015 perusteella voidaan antaa enintään 250.000 yhtiön optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2015A on yhteensä 77 500 kappaletta, ja optio-oikeuksia 2015B, 2015C ja 2015D kutakin 57 500 kappaletta.

Alun perin optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön uutta osaketta. Joulukuussa 2015 yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja 20.11.2015 päättyneen merkintäoikeusannin vuoksi siten, että kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä haltijansa kaksi uutta osaketta.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti:
– optio-oikeudella 2015A 1.4.2016- 31.3.2018
– optio-oikeudella 2015B 1.10.2016-31.3.2018
– optio-oikeudella 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja
– optio-oikeudella 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Merkintähinta oli alun perin 1,50 euroa osakkeelta. Marraskuussa 2015 yhtiön hallitus muutti merkintähinnaksi 0,93 euroa osakkeelta. Myöhemmin, kesäkuussa 2016 järjestetyn osakeannin yhteydessä hallitus päätti uudeksi merkintähinnaksi 0,82 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksista on jaettu yhteensä 92 600 kappaletta seitsemälle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle, joista johtoryhmään kuuluville seuraavasti: Patrick Janssonille 17 000, Aku Järvisalolle 11 000 ja Jari Varjotielle 25 000.

Optio-ohjelma 1-2017 merkintäoikeusantiin osallistuneille

Kesällä 2017 järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä Savosolar antoi osakeannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille vastikkeetta yhteensä 23.645.786 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 23.645.786 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annettiin siten, että kutakin kolmea merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 20.11.–1.12.2017. Osakkeen merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 2. –16.11.2017 välisenä aikana vähennettynä 25 prosentilla. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,06 euroa ja enintään 0,09 euroa.

Optio-ohjelma 1-2017

Optio-ohjelma 2-2017 henkilöstölle

Lisäksi yhtiöllä on optio-ohjelma 2-2017, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeuksista 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017A, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017B, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017C ja 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017D. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
– optio-oikeudella 2/2017A 1.1.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017B 1.7.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017C 1.1.2019–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017D 1.7.2019–31.12.2019.

 

Hallitus voi optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä päättää, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen on ehdollinen Konsernin taloudellisten tai muiden hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiselle.

Optio-ohjelmasta on syyskuussa 2017 jaettu yhteensä 1.880.000 optio-oikeutta laajasti johdolle ja muille yhtiössä työskenteleville henkilöille.

Henkilöstön optio-ohjelma 2017