Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savo-Solarin osake on kaupankäynnin kohteena First North –markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savo-Solarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä heinäkuun lopussa 2017 on 109 690 865. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First Northilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First Northissa listatut yhtiöt noudattavat First Northin sääntöjä eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First Northissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First Northin listalleottohakemukset.

FIRST NORTH SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000123096

FIRST NORTH FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000123096

Osakkeen kokonaisvaihto vuonna 2016 oli 33 392 937 osaketta. Vuoden 2016 päättyessä Savo-Solarilla oli 3 899 osakkeenomistajaa (vuonna 2015: 2 498). Yhtiö ei omista omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat 11.8.2017

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 130 940 5,59
Lusam Invest AB 5 782 695 5,27
Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto 4 378 556 3,99
Lundgren Fredrik 3 211 809 2,93
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 913 987 2,66
Lago Kapital Oy 1 425 623 1,30
JPMel – Stockholm Branch 1 210 989 1,10
Wiman Susanna 1 062 961 0,97
Geust Johan Niklas Erik 1 030 030 0,94
Suur-Savon Osuuspankki 1 004 230 0,92
Muut 81 539 045 74,34
Kaikki yhteensä 109 690 865
100

Optiot

Yhtiöllä on on kolme optio-ohjelmaa. Yksi niistä koskee vuoden 2017 merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneitä omistajia ja kaksi on suunnattu henkilöstölle.

Optio-ohjelma 1-2015 henkilöstölle

Vuonna 2015 käynnistetyn optio-ohjelman 1-2015 perusteella voidaan antaa enintään 250.000 yhtiön optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2015A on yhteensä 77 500 kappaletta, ja optio-oikeuksia 2015B, 2015C ja 2015D kutakin 57 500 kappaletta.

Alun perin optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön uutta osaketta. Joulukuussa 2015 yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja 20.11.2015 päättyneen merkintäoikeusannin vuoksi siten, että kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä haltijansa kaksi uutta osaketta.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti:
– optio-oikeudella 2015A 1.4.2016- 31.3.2018
– optio-oikeudella 2015B 1.10.2016-31.3.2018
– optio-oikeudella 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja
– optio-oikeudella 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Merkintähinta oli alun perin 1,50 euroa osakkeelta. Marraskuussa 2015 yhtiön hallitus muutti merkintähinnaksi 0,93 euroa osakkeelta. Myöhemmin, kesäkuussa 2016 järjestetyn osakeannin yhteydessä hallitus päätti uudeksi merkintähinnaksi 0,82 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksista on jaettu yhteensä 92 600 kappaletta seitsemälle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle, joista johtoryhmään kuuluville seuraavasti: Patrick Janssonille 17 000, Aku Järvisalolle 11 000 ja Jari Varjotielle 25 000.

Optio-ohjelma 1-2017 merkintäoikeusantiin osallistuneille

Kesällä 2017 järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä Savo-Solar antoi osakeannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille vastikkeetta yhteensä 23.645.786 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 23.645.786 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annettiin siten, että kutakin kolmea merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 20.11.–1.12.2017. Osakkeen merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 2. –16.11.2017 välisenä aikana vähennettynä 25 prosentilla. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,06 euroa ja enintään 0,09 euroa.

Optio-ohjelma 1-2017

Optio-ohjelma 2-2017 henkilöstölle

Lisäksi yhtiöllä on optio-ohjelma 2-2017, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeuksista 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017A, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017B, 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017C ja 500.000 merkitään tunnuksella 2/2017D. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
– optio-oikeudella 2/2017A 1.1.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017B 1.7.2018–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017C 1.1.2019–31.12.2019
– optio-oikeudella 2/2017D 1.7.2019–31.12.2019.

 

Hallitus voi optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä päättää, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen on ehdollinen Konsernin taloudellisten tai muiden hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiselle.

Optio-ohjelmasta on syyskuussa 2017 jaettu yhteensä 1.880.000 optio-oikeutta laajasti johdolle ja muille yhtiössä työskenteleville henkilöille.

Henkilöstön optio-ohjelma 2017